“ความเป็นไทย” ทำไมเข้าถึงยาก (Frozen Custom) | กชวัช บูรณภิญโญ | TEDxThammasatU

#ความเปนไทย #ทำไมเขาถงยาก #Frozen #Custom #กชวช #บรณภญโญ #TEDxThammasatU

Tags: Construction,Art work,Change,Heritage,TEDxTalks,Thai

2022-03-11 13:15:21

ห​​ลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ความเป็นไทยแตะต้องไม่ได้ ล้าสมัย และเข้าถึงยาก “กชวัช บูรณภิญโญ” ศิลปินผู้วาดลายไทยร่วมสมัย จะชวนมาทบทวนให้คุณเห็นถึงนิยามของความเป็นไทยในมุมมองใหม่ ว่าแท้จริงแล้วความเป็นไทยไม่ได้เข้าถึงยากอย่างที่คิด การผสมผสานสิ่งใหม่ให้อยู่ร่วมกันกับสิ่งเก่า ไม่ใช่การทำลาย แต่เป็นการส่งเสริมสิ่งเก่านั้นให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ในบริบทยุคปัจจุบัน คุณกชวัช บูรณภิญโญ เป็นศิลปินอิสระชาวไทยที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะไทยร่วมสมัยของเขา ในผลงานของเขา เขาสร้างการผสมผสานระหว่างลวดลายไทยดั้งเดิมกับสัตว์น่ารัก เช่น วาดรูปแมวน้อยและประกอบเป็นวัด ในปัจจุบันนี้ผู้คนอาจคิดว่าความเป็นไทยนั้นล้าสมัยและเข้าถึงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผลงานของคุณกชวัชได้เปิดมุมมองใหม่ให้กับความคิดของคนไทยในเรื่องความเป็นไทย เขาเชื่อว่าการรวมกันของสิ่งใหม่และเก่าไม่ได้ทำลายสิ่งดั้งเดิมและตอนนี้เป็นเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงในคำจำกัดความของ “ความเป็นไทย” This talk about was given at a TEDx event using the TED conference format nevertheless independently organized by a space folks.

4GWebSolutions | Technology Blog